Elektrische Epilatie is geschikt voor overbeharing waarbij de haren geen pigment bevatten. Dit zijn blonde, grijze en/of witte haren. Bij Elektrische Epilatie wordt iedere haar apart behandeld door middel van een kleine naald die in het haarzakje wordt gebracht. Er wordt warmte geproduceerd waardoor het haarzakje wordt vernietigd.

Het aantal nodige behandeling verschilt per persoon. Gemiddeld adviseren wij 20 behandelingen te ondergaan met een tussenpoos van 6 weken.