Ongewenste haargroei is een veel voorkomend probleem. Haartjes kunnen erg storend zijn en kan remmend werkend op sociale contacten, aangezien men bang is dat de haartjes worden opgemerkt door andere of dat het ‘’prikt’’.

Er zijn twee vormen van overmatige haargroei, welke beide verwijzen naar een toestand die gepaard gaat met overbeharing. Er kan zowel van hirsutisme als van hypertrichosis worden gesproken. De termen worden vaak met elkaar verward, maar er is wel degelijk een verschil.

Bij hypertrichosis groeien de haren sterker dan normaliter het geval is bij vrouwen van gelijke leeftijd of ras. Het betreft per definitie toegenomen haargroei op plekken waar dit in feite normaal is, zoals op de armen en/of benen.

Bij hirsutisme is er ook sprake van een toename van haargroei bij vrouwen. Echter is deze haargroei te zien op plaatsen waar vooral mannen duidelijk zichtbare beharing hebben. Er wordt gesproken van een makkelijk beharingspatroon, te denken aan snor- en baardharen, borstharen en haargroei laag op de buik.

Beide vormen van overbeharing kunnen ontstaan door erfelijke factoren of hormonale invloeden. Evengoed kan ook zonder onderliggend ziektebeeld meer beharing voorkomen. De beharing betreft dan een variatie op de normale haargroei.