Werkwijze

Tijdens de eerste afspraak vindt er een persoonlijk gesprek (intake) plaats. Tijdens deze gesprek kunt u uw klachten en verwachtingen met de huidtherapeut van Huidtherapie Kristal bespreken en wordt de kwaliteit van uw huid gemeten. De informatie die voortkomt uit deze intake vormt samen met de gegevens van uw verwijzende arts de basis voor het onderzoek van de huidtherapeut.

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek legt de de huidtherapeut u de behandelmogelijkheden voor. Na uw instemming zal de huidtherapeut in nauw overleg met u een behandelplan opstellen.

Tijdens en na de behandelingen geeft de huidtherapeut u adviezen, gebruiksproducten en leefregels mee. Deze zijn bedoeld ter ondersteuning van de behandeling of ter voorkoming van herhaling van de klacht.

Voor een succesvolle behandeling is de motivatie van de patiënt onmisbaar. Tijdens en na de behandelingen kijkt u samen met de huidtherapeut naar de resultaten om vast te stellen of de behandelingen het voor u beoogde effect hebben.

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!