Er zijn verschillende huidaandoeningen waarbij de kleur van de huid verandert. Er kan in de huid een teveel aan pigment aanwezig zijn, maar er kan ook juist een tekort zijn. Ieder mens, met welk huidtype dan ook, heeft ongeveer evenveel pigmentcellen. De activiteit van deze pigmentcellen, de hoeveelheid en de rijpheid bepalen uiteindelijk iemands huidskleur. Bij donkere huidtypes bevatten de pigmentcellen veel meer en rijpere cellen. Onder invloed van het zonlicht neemt de activiteit en pigmentproductie van de pigmentcellen toe.

Wanneer een huid plaatselijk of soms op meerdere plaatsen lichter van kleur is (hypopigmentatie), kan er een afname zijn van het aantal pigmentcellen. Er kan ook een afname zijn in de activiteit van de pigmentcellen, waardoor er minder pigment wordt aangemaakt.

Bij een hyperpigmentatie (toegenomen pigmentatie) kan dit komen door een toename van het aantal pigmentcellen, een toename van de pigmentproductie, een verhoogde overdracht van pigmentkorrels of een combinatie hiervan.